Zaluago, beraz merkeago

Zaluago, beraz merkeago
Eraikuntza-obraren iraupen laburragoa (% 30 - % 50)

Eraikuntza-obraren iraupen laburragoa (% 30 - % 50)
% 100ean birziklagarria den altzairua

% 100ean birziklagarria den altzairua
Arkitektura askatasuna

Arkitektura askatasuna
Goi mailako emaitzak

Goi mailako emaitzak
Promotoreentzat

Lasterrago joaten diren eraikuntza-obrak, ekonomia handiak (zimenduak, lana, altxatzeko tresnak...

Arkitektoentzat & obralarientzat

Nahi dituzu produktu iraunkorrak, goi- mailakoak, eta zure bezeroek arrazoizko prezioan eskuratuko dituztenak?

Instalatzaileentzat

Hargina zara, zurgina, eraikitzailea, autoenpresaburua...

Partikularrentzat

Eraikin berriak, luzatzeak, goratzeak edo eraikuntza ttipiak egiteko...

Egiten ditugun lanak

Etxeak eta eraikuntza ttipiak

Etxeak

Etxeak

Ikuspegi

Etxe handitzeak

Etxe handitzeak

Ikuspegi

Gehiago goratzea

Gehiago goratzea

Ikuspegi

Eraikuntza ttipiak

Eraikuntza ttipiak

Ikuspegi

Eraikin kolektiboak, zerbitzuak & Industria

Industria-eraikinak

Industria-eraikinak

Ikuspegi

Hirugarren sektoreari zuzendu eraikinak

Hirugarren sektoreari zuzendu eraikinak

Ikuspegi

Bizileku kolektiboak

Bizileku kolektiboak

Ikuspegi

Aterabide modularrak

Aterabide modularrak

Ikuspegi

ARKEO SYSTEM Indarguneak

Sendotasuna

 • Goi mailako emaitzak
 • Antiziklonikoa & antisismikoa
 • Erresistentzia : termitei, korrosioari, hezetasunari

Ekonomikoa

 • Zaluago, beraz merkeago
 • Pertsonalizazioa, kostu apalean
 • Mantentzerik ez, tratamendurik ez

Erraztasuna

 • Egitura pausatzeko erraztasuna
 • Profil zenbakituak eta planoan seinalatuak
 • Altxatzeko tresna eta maneiu-tresna guti

Ingurumena

 • % 100ean birziklagarria den altzairua
 • Eraikuntza-obra idorra, botatzerik gabe
 • Biziki propietate onak, kanpoko isolamendu termikoei loturik
 • Kasik hondarkinik batere ez

Zalutasuna

 • Eraikuntza-obraren iraupen laburragoa (% 30 - % 50)
 • Lantegian muntatua
 • Plantan ezartzeko erraza

Askatasuna

 • Arkitektura askatasuna
 • Arkitektura mota guziei egokitua
 • BIMekin konpatiblea